1. Výberové konanie 
 
Na zhotoviteľa plastových okien 
( bytových aj spoločných priestorov)

 

Súťaže sa zúčastnili oslovené firmy:

 

  1. PRP - PLASTY s.r.o., Lučenec
  2. PLAST - MONT, s.r.o., Lučenec
  3. Č & T - OKNO PLUS, s.r.o., Lučenec
  4. LUKRA - PLAST s.r.o., Poltár.

 

Obálky s ponukami boli otvorené dňa 5.4.2011 o 18,00 hodine za prítomnosti verejnosti a komisie v zložení:

 

  1. Ing. Peter Mužík
  2. Ing. Otto Maroši
  3. Ing. Ervín Jakubec
  4. Bc. Janka Michalidesová
  5. p. Ján Slovák

 

    Komisia týmto konštatuje, že obálky s ponukami pred aktom otvorenia boli nepoškodené, pečiatky neporušené a že s nimi nebolo nijakým spôsobom manipulované, čo komisia potvrdila svojími podpismi.

V Lučenci 5.4.2011

Protokol bol vyvesený aj na nástenke SVB

 

       Dňa 7.4.2011 od 16,00 do 19,00 si komisia predvolala zástupcov jednotlivých firiem,  ktorí prezentovali svoje ponúkane výrobky, ich návrhy na zhotovenie zakázky a cenové ponuky. Komisia po vypočutí všetkých ponúk zadala súťažiacim firmam dopracovať ešte najnovšie pripomienky k zhotoveniu zakázky ako aj možnosť zníženia finančných nákladov na zakázku. 

Zastupcovia firiem nové upravené návrhy mali zaslať predsedovi SVB Ing. Mužíkovi do 8.4.2011 do 24,00 hod.

 

     Komisia následne posúdi a vyberie z nových ponúk zhotoviteľa s ktorým budú oboznámení členovia SVB RIII/2 na najbližšej schôdzi, ktorá sa bude konať 15. týždni.

 

Dňa 14.4.2011 sa konala schôdza SVB, kde bol oznámený víťaz súťaže na zhotovenie plastových okien, ktorým sa stala spoločnosť: Č & T - OKNO PLUS, s.r.o., Lučenec.

Schodza svojím jednohlasným hlasovaním 2/3 väčšiny schválilo uvedenú spoločnosť ako zhotoviteľa, ako aj odsúhlasila čerpanie úveru na uvedenú zakázku.

přesný čas

Počasie

Počasie Lučenec  - Svieti.com

TOPlist

SVB Rúbanisko III/2 Lučenec © 2011.Všetky práva vyhradené.