Výsledky
 druhého kola súťaže na výber zhotoviteľa strechy bytového domu Rúbanisko III/2,984 03 Lučenec

 

Strecha :
 

       Na základe predložených cenových ponúk boli traja vybraní uchádzači pozvaní dňa 5.5.2011 aby prezetovali svoje návrhy a komísia im zadala doplňujúce požiadavky na nový rozpočet, ktorý mali doručiť do 11.5.2011.

 

Komísia prehodnotila a posúdila dorúčené návrhy a jenohlasne vybrala za zhotoviteľa:

TECTA s.r.o. Banská Bystrica

 

       Osloveným spoločnostiam ďakujeme o ich záujem o výberové konanie a s víťaznou spoločnosťou sa tešíme  na ďalšiu plodnú spoluprácu.

přesný čas

Počasie

Počasie Lučenec  - Svieti.com

TOPlist

SVB Rúbanisko III/2 Lučenec © 2011.Všetky práva vyhradené.