Výsledky
prvého kola súťaže na výber zhotoviteľa na odstránenie systémových porúch a zateplenie obvodového plášťa a strechy bytového domu Rúbanisko III/2,984 03 Lučenec

 

Strecha :
 Najvyššia cena v súťaži bola : 45.927,24 €, najnižšia cena v súťaži bola : 23.971,86 €. Do druhého kola postupujú bez udania poradia títo uchádzači :

 

TECTA s.r.o. B. Bystrica
EUROADI SK s.r.o. Trnava*
KLIMATRADE s.r.o. Lučenec
Zároveň vyzývame uchádzačov na obhajobu, resp. doplnenie ponúk na termín :

EuroAdi Sk s.r.o*.........................................................5.5.2011-štvrtok o 16,00hod
TECTA s.r.o.................................................................5.5.2011-štvrtok o 17,00hod
KLIMATRADE s.r.o......................................................5.5.2011-štvrtok o 18,00hod

*-Fi. EuroAdi Sk s.r.o. sa prihlásila do súťaže v riadnom termíne, na základe rozhodnutia komisie na výber zhotoviteľa sa zúčastnila súťaže aj keď nebola oslovená.
Poradie obhajoby je opačným poradím odovzdania ponúk.

Zároveň ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí sa súťaže zúčastnili.

přesný čas

Počasie

Počasie Lučenec  - Svieti.com

TOPlist

SVB Rúbanisko III/2 Lučenec © 2011.Všetky práva vyhradené.