Výsledky
  druhého kola súťaže na výber zhotoviteľa na odstránenie systémových porúch a zateplenie obvodového plášťa  bytového domu Rúbanisko III/2,984 03 Lučenec

 

Obvodový plášť :

 

       Na základe predložených cenových ponúk boli traja vybraní uchádzači pozvaní dňa 6.5.2011 aby prezetovali svoje návrhy a komísia im zadala doplňujúce požiadavky na nový rozpočet, ktorý mali doručiť do 11.5.2011.

 

Komísia prehodnotila a posúdila dorúčené návrhy a jenohlasne vybrala za zhotoviteľa:

PF-STAV s.r.o. Boľkovce

       Osloveným spoločnostiam ďakujeme o ich záujem o výberové konanie a s víťaznou spoločnosťou sa tešíme  na ďalšiu plodnú spoluprácu. 
 

       Vlastníci bytov a nebytových priestorov uznesením zo schôdze vlastníkov konanej 24.5.2011 neschválili zateplenie obvodového plášťa domu v roku 2011 a teda v tejto časti verejnej súťaže súťaž zrušili, pretože sa podstatne zmenili okolnosti za ktorých bola vyhlásená.

přesný čas

Počasie

Počasie Lučenec  - Svieti.com

TOPlist

SVB Rúbanisko III/2 Lučenec © 2011.Všetky práva vyhradené.