Vlastníkov Bytov , SVB R  III/2  v  Lučenci,      Rúbanisko  III/2,  984 01  Lučenec, IČO : 42193311,  DIČ: 2023197033

 

 

Mestský úrad

Oddelenie dopravy a živ. prostredia

Novohradská č. 1

984 01 Lučenec

 

V  Lučenci   25.3.2013

 

Vec :

Žiadosť o rekonštrukciu chodníka a vybudovanie žľabu na odvádzanie dažďovej vody ako aj prístupovej komunikácie k bytovému domu Rúbanisko III/2.

 

            Ako ukazujú priložené fotografie, v období častejších zrážok, letných búrok alebo topenia snehu, býva chodník pred bytovým domom Rúbanisko III/2, takmer úplne zaplavený vodou. Rozbahnený terén za chodníkom a zaplavený chodník veľmi sťažuje vlastníkom bytov vstup alebo odchod z budovy, zvlášť čo sa týka mamičiek s kočíkmi, invalidov či starších osôb. Spád terénu je ku vchodu bytového domu kde chýba akékoľvek zariadenie ktoré by zabezpečilo odvedenie prebytočnej vody takže vzniká veľká mláka ktorá zapríčiňuje už spomínané podmáčanie a rozbahňovanie terénu a zaplavenie chodníka.

            Ďalším problémom, ktorý ťaživo pociťuje 65 vlastníkov bytov a ich rodinní príslušníci je absencia prístupovej komunikácie k domu. Denno-denné vláčenie nákupov od 60 a viac metrov zaparkovaného auta je najmenšou ťažkosťou. Horšie je, keď pre niekoho príde alebo ho dovezie sanitka, alebo sa niekto sťahuje nebodaj ak bude potrebný zásah hasičov. Vtedy obyčajne veľké auto prekľučkuje pomedzi stromy po trávniku pred vchod a ak sa pridá dážď, blato či sneh, verte, že máme všetci o zábavu postarané. Dom síce má v zadnej časti únikové východy, ktoré sú však od najbližšej cesty vzdialené cca 40 m, a rozmerovo ani situačne neumožňujú prechod väčších predmetov, nábytku, kočíkov, invalidných vozíkov či nosidiel.

            Preto si Vás ako štatutárny orgán SVB RIII/2 v Lučenci, ktoré spravuje bytový dom Rúbanisko III/2, dovoľujem touto cestou  požiadať o rekonštrukciu chodníka a vybudovanie prístupovej cesty a zariadenia na odvedenie dažďovej vody od nášho bytového domu. Verím,  a so mnou aj ďalší 172 - ja obyvatelia domu a občania Lučenca, že nám pomôžete vyriešiť vzniknutú situáciu a zabránite možnému poškodeniu zdravia a majetku občanov mesta.

S pozdravom

                           Ing. Peter Mužík, predseda SVB  R III/2  

Celý list si môžete stiahnuť vo formáte pdf -  TU

 

 01

02

03

04

05

06

 

 

 

přesný čas

Počasie

Počasie Lučenec  - Svieti.com

TOPlist

SVB Rúbanisko III/2 Lučenec © 2011.Všetky práva vyhradené.