Výsledky
prvého kola súťaže na výber zhotoviteľa na odstránenie systémových porúch a zateplenie obvodového plášťa a strechy bytového domu Rúbanisko III/2,984 03 Lučenec

 

Obvodový plášť :
Na základe predložených cenových ponúk, keď najvyššia cena v súťaži bola : 348.255,17€, najnižšia cena v súťaži bola : 205.502,90€, po posúdení ponúknutých druhov zatepľovacích systémov, cien, omietok atď., do druhého kola súťaže postupujú bez udania poradia títo uchádzači:

 

PF-STAV s.r.o. Boľkovce
TERMOCOLOR s.r.o. Lučenec
HZ-STAV s.r.o. V. Krtíš

 

Zároveň vyzývame uchádzačov na obhajobu, resp.doplnenie ponúk na termín :

 

HZ-STAV s.r.o......................................................... 6.5.2011-piatok o 16,00hod
PF-STAV s.r.o..........................................................6.5.2011-piatok o 17,00hod
TERMOCOLOR s.r.o.................................................6.5.2011-piatok o 18,00hod
Poradie obhajoby je opačným poradím odovzdania ponúk.

přesný čas

Počasie

Počasie Lučenec  - Svieti.com

TOPlist

SVB Rúbanisko III/2 Lučenec © 2011.Všetky práva vyhradené.