Výpis z registra

 

Názov spoločenstva: SVB RIII/2 v Lučenci

Sídlo: Rúbanisko III/2, 984 03 Lučenec, Slovenská republika

IČO: 42193311

DIČO: 2023197033

Dátum vzniku: 01.02.2011

Bankový účet: 4330067804/3100  Volksbank Slovensko

 

Osoby oprávnené konať v mene spoločenstva (Fyzické osoby):

- Ing. Peter Mužík  Od: 01.02.2011

 

Orgány spoločenstva:

Predseda: Od: 01.02.2011

- Ing. Peter Mužík

 

Zhromaždenie: Od: 01.02.2011

 

Rada: Od: 01.02.2011

- Igor Zoka - predseda rady (podpredseda spoločenstva)

- Viera Kováčová

- Ján Slovák

přesný čas

Počasie

Počasie Lučenec  - Svieti.com

TOPlist

SVB Rúbanisko III/2 Lučenec © 2011.Všetky práva vyhradené.